ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑ!

Πρέπει να το κάνουν Ολυμπιακό άθλημα! Που αλλού; Στην Βραζιλία βέβαια…πηγή